BRUTE – FORCE ARAÇLARI

Brute-Force (kaba kuvvet) saldırısı, herhangi bir parolayı ele geçirmek için kullanılan bir saldırı yöntemidir. Bu saldırı, insanların sık kullandığı parolalardan bir wordlist oluşturulup, kullanacağımız araç sayesinde parolaların teker teker denenmesiyle gerçekleştirilir.