Blog

Bilgisayar~Teknoloji~Siber Güvenlik~Yazılım~Bilişim Sistemleri

BRUTE – FORCE ARAÇLARI

Brute-Force (kaba kuvvet) saldırısı, herhangi bir parolayı ele geçirmek için kullanılan bir saldırı yöntemidir. Bu saldırı, insanların sık kullandığı parolalardan bir wordlist oluşturulup, kullanacağımız araç sayesinde parolaların teker teker denenmesiyle gerçekleştirilir.

MITM (Man In The Mıddle) Saldırısı

Resimde görüldüğü gibi normal bir ağ bağlantısı kullanıcı ile internet arasındaki haberleşme siyah yolla gösterilmektedir ama MITM “(Man In The Middle) yani Ortadaki Adam” saldırısı ile bu bağlantının arasına giriyoruz. Modeme “Ben kullanıcıyım” ve kullanıcıya da “Ben Modemim” diyerek ARP (Adress Resolution Protocol) tablolarını zehirlemiş oluyoruz. Orada olan biten nerdeyse her şeyi görebiliyoruz.