PROGRAMLAMA DİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Geçmişten günümüze kadar fazlasıyla programlama dillerinin geliştirildiği biliniyor. Tüm bu dillerin kendine has özellikleri var. Bu yüzden programlama dilleri uygulama alanına ve seviyesine göre sınıflandırılıyor.

Uygulama Alanına Göre Sınıflandırma:

 • Mühendislik ve Bilimsel Alan Dilleri: Fortran, C, Pascal
 • Sistem Programlama Dilleri: C, Assembler
 • Veri Tabanı Dilleri: Access, SQL, Paradox, Dbase,
 • Yapay Zekâ Dilleri: Prolog, LISP, Python, Java
 • Genel Amaçlı Programlama Dilleri: C, Pascal, Basic

Seviyesine Göre Dillerin Sınıflandırılması: Seviye, bir programlama dilinin insan algısına olan yakınlığıdır. Yüksek seviyeli diller insan algısına daha yakınken, alçak seviyeli diller ise makine çalışmasına yakındır. Bir programın seviyesi arttıkça programcının işi kolaylaşır. Her seviyenin elverişli olduğu durumlar farklıdır. Düşük ve orta seviyeli diller işletim sistemi, aygıt sürücüsü ve programlama dili derleyicisi gibi yazılımları geliştirmede elverişli iken, yüksek seviyeli diller ise veritabanı kullanan uygulama yazılımları için elverişlidir.

Makine Dili: 1 ve 0’lardan oluşan sayısal kodlar

Düşük seviyeli: Makine diline en yakın programlama dilleridir. Çalışma hızları yüksektir. Bilgisayar donanımına direkt erişim ve tam hâkimiyeti vardır.

 • Assembly

Orta seviyeli: Bu programlama dilleri oldukça esnektir, hem alt hemde üst seviye programlama yapılabilir.

 • C, C++, C#

Yüksek seviyeli: Öğrenilmesi kolaydır. Algoritmalara dayanan dillerdir. Veritabanına kolay erişim ve hazır modüller sayesinde kolay programlama sağlar.

 • Pascal, Basic, Fortran, Cobol

Çok Yüksek Seviyeli:

 • Dbase, Visual Basic, Java, SQL, Paradox, Access, FileMaker


yhvsgg

Assembly: Anlaşılması zor olan makina dilinin sayısal ifadelerini, daha kolay ifadelerle değiştirerek insanlar tarafından anlaşılmasını sağlar. Düşük seviyede programlama için uygun bir ortam oluşturur. Bu dilde yazılan programlar orta ve yüksek seviyeli programlama dillerine göre çok daha hızlı çalışır. Ancak anlaşılmasının güçlüğü ve kodlamanın çok uzun olması nedeniyle kullanımı zor bir dildir. Örneğin C dilinde 8-10 satırlık bir kod assembly dilinde 90-100 satır kod ile yazılır.

Kullanıldığı Alanlar:

 • Virüs yazılabilir.
 • Küçük programlama yapılabilir.
 • İşletim sistemlerinin çekirdekleri yazılabilir.

Örnek:

section     .text

global      _start

_start:                                      

               mov     edx,len

               mov     ecx,msg

               mov     ebx,1

               mov     eax,4

               int     0x80

               mov     eax,1(sys_exit)

               int     0x80

section     .data

msg     db  Merhaba FEBİTEK ‘,0xa

len     equ $ – msg

HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

C: C programlama dili öğrenmesi kolay ve yüksek seviyeli dillerin temelini oluşturduğundan dolayı algoritmaya giriş konuları için kullanılır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin yapımında kullanılan programlama dilidir. (Microsoft Windows GNU/Linux, Minix, *BSD)

Kullanıldığı alanlar:

 • Bir metin editörü oluşturulabilir.
 • İşletim sistemlerinde kullanılır.
 • Kütüphaneleri ile grafik işlemlerinde kullanılır.
 • Güvenlik amaçları yazılımlar ve gömülü sistemlerde kullanılır.

Örnek:

#include <stdio.h>

int main()

{          

printf(“Merhaba FEBİTEK \n”);

return 0;

}


HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

C++: Günümüzde en çok kullanılan dillerden biri olan C++’ı C’den ayıran en büyük özellik nesne tabanlı olmasıdır.

Kullanıldığı Alanlar:

 • İşletim sistemleri
 • Oyunlar
 • Grafik programlar
 • Sürücüler

Örnek:

#include<iostream>

using namespace std;

int main(){

cout<<”Merhaba FEBİTEK”;

return 0;

}


HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

C#: Microsoft tarafından .NET çatısı üzerinde geliştirilmiştir. C++ ve Java’dan etkilenmiştir. Java’ya en önemli rakip olarak görülmektedir. Nesne yönelimlidir. Görsel programlamaya da olanak sağlar.

Kullanıldığı alanlar:

 • Console uygulamaları
 • Form uygulamaları
 • Web uygulamaları
 • Mobil programlama
 • Gömülü sistemler
 • Görüntü işleme
 • 2d ve 3d oyunlar
 • Otomasyon sistemleri

Örnek:

class MerhabaDunya

   {

       static void Main(string[] args)

       {

           Console.WriteLine(“Merhaba FEBİTEK”);

            Console.ReadLine();

        }

   }


HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

Fortran: İlk yüksek düzey programlama dilidir. Sayısal hesaplama ve bilimsel hesaplamalar için hazırlanmıştır.

Kullanıldığı Alanlar:

 • Matematiksel ve Fiziksel hesaplamalar.
 • Bazı optimizasyon işlemleri
 • Yapay Zekâ
 • Akademik çalışmalar

Örnek:

program hello

            print *, “Merhaba FEBİTEK”

end program hello


HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

Visual Basic: Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Yüksek seviyeli bir dildir. Basic programlama dilini temel alarak ortaya çıkmıştır. Öğrenilmesi ve okunması çok kolaydır. Nesne tabanlıdır.

Kullanıldığı Alanlar:

 • Otomasyon sistemleri
 • Virüs yazılımları
 • Resim işleme programları
 • Oyun
 • Donanım yönetimi
 • Web tasarım
 • Masa üstü uygulamaları

Örnek:

MsgBox(Merhaba FEBİTEK);


HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

Java: Açık kaynak kodlu, yüksek seviyeli, nesneye yönelik, adım adım işletilen (interpreted) ve zeminden bağımsız bir dildir. Kullanılan en popüler dildir.

Kullanıldığı Alanlar:

 • Otomasyon sistemleri
 • 2d ve 3d oyunlar
 • Veri tabanı ve web tabanlı uygulamalar
 • Telefon uygulamaları
 • Masa üstü uygulamalar

Örnek:

class Merhaba {

   public static void main( String args[] )

 {

   System.out.println( ” Merhaba FEBİTEK ” );

   }

}


HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

Python: Geliştirilmeye 1990 yılında başlanmıştır. Nesne yönelik, yorumlamalı, birimsel (modüller) ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Çok büyük bir standart kütüphanesi vardır. Basit bir syntaxa sahiptir. Nesne tabanlıdır.

Kullanıldığı Alanlar:

 • Youtube
 • BitTorrent
 • Django
 • Hack işlemleri
 • Veri tabanı ile entegre sistemleri
 • Oyun

Örnek:

print “Merhaba FEBİTEK”


HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

Ruby: Geliştirilmeye 1993 yılında başlanmıştır. Nesneye yönelik dinamik bir programlama dilidir. Açık kaynak kodludur. Ada, Perl, Smalltalk gibi programlama dillerinden etkilenmiştir ve Python ile ortak syntax özelliklerine sahiptir. Geniş standart kütüphane desteğine sahiptir.

Kullanıldığı Alanlar:

 • Simülasyonlar
 • Yapay zeka uygulamaları
 • Oyun
 • Android programlama

Örnek:

Puts ‘Merhaba FEBİTEK’


HDBJRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYJJJJJJJJJ

PHP: Geliştirilmeye 1995 yılında başlanmıştır. Sunucu taraflı (server side), çok geniş kullanımlı, HTML ile uyumlu bir betik dilidir. Açık kaynak kodlu bir programlama dilidir.

Kullanıldığı Alanlar:

 • Oyunlar
 • Otomasyon yazılımları
 • XML tabanlı uygulamalar

Örnek:

<?php 

?>

echo ‘<p> Merhaba FEBİTEK </p>’; 

İçerik Sahibi: Nurcan DUMAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir